Tävlingsinformation

Prisutdelning Söndag 18.2

  • Mix8, H/D10, H/D12 kl. 12:45
  • H/D14 & D16 kl. 13:15
  • H16, H/D & Mix120 kl. 14:00
Protokoll från lagledarmötet 15.2 kl.20:00
Tävlingsplats:

Pixne idrottsområde, Idrottsvägen 4, Malax

Tävlingskansli:

Skidkansliet på tävlingsområdet

Tävlingsnummer:

Lördag:

Tävlingsnumrorna placeras föreningsvis på krokar utanför tävlingskansliet. De är sorterade i påsar per förening.
De nummerlappar som inte används returneras till tävlingskansliet. För icke returnerat tävlingsnummer debiteras 50 €.

Söndag:

Stafettnumrorna hämtas lagvis från Pixnehallens aula. För icke returnerat tävlingsnummer debiteras 50 €.

Resultatservice:

Resultaten tillgängliga på anslagstavla vid tävlingskansliet samt online på hemsidan.

Testspår / uppvärming:

Ett testspår kommer att finnas draget upp mot första backen (vallen vid stora parkeringen)

Uppvärmingsspår på fotbollsplanen bakom pistmaskinshallen

Tävlingsspåren stängs kl. 10:50. Efter det får man bekanta sig med tävlingsspåren endast med tävlingsnummer FELVÄND och endast i skidspårets åkriktning

Start- och målområdet är förbjudet område efter  kl. 10.50 (lördag) och kl. 10.50 (söndag)

Spårkartor:

Till påseende på anslagstavlan vid skidkasliet samt på hemsidan.

De tävlande är själva ansvariga för sin tävlingssträcka.

Startlistor:

På anslagstavlan på tävlingsplatsen samt på hemsidan senast från torsdag 15.2.2024 kl. 16.00

Prisutdelning:

Vid målgång får alla ett produktpris. H/D8 får alla pris direkt vid målgång
Prisutdelningen sker utomhus bredvid skidkansliet.
I klasserna H/D 10-12 premieras de sex bästa
I klasserna H/D 13-65 premieras de tre bästa


På söndag premieras de 3 bästa i varje klass.
Tidtabell för prisutdelningarna meddelas senare.

Omklädningsrum:

På tävlingsplatsen finns varmt omklädningsrum vid Pixnehallen. Bastu- och duschmöjligheter.

Servering:

Inne i sportstugan finns försäljning av kaffe + dopp, te, saft, smörgåsar, hotdogs m.m.

Ute bredvid grillkåtan och skidkansliet finns även grillkorv, kaffe + dopp, saft och smörgåsar

Första hjälp: 

Första hjälp finns på plats.

Räddningsplan: