Tävlingar

Malax IF står som delarrangör för Kvarkenträffen även i år.

Officiell Tävlingskalender och anmälningar till tävlingar via IRMA