Information för aktiva

Principer för ersättningar (klicka på länken för att se principerna)

För dig som är aktiv inom orienteringen så bekostar sektionen det mesta. Därför FÖRUTSÄTTS det att seniorer och föräldrar till juniorer ställer upp på talko. Bland annat på vår egen tävling Kvarkenträffen i juli, vår träningstävling i augusti och ifall det ordnas något extra talko som hämtar pengar till sektion.

Tack för att ni ställer upp!