Ersättning för tävlingsavgift

Deltagande i DM, SFIM eller FM betalas alltid för medlemmar i Malax IF med friidrottslicens.

För de som betalt säsongavgiften till Malax IF friidrott betalas även allt annat tävlingsdeltagande inom friidrotten och som finns uppräknat i kilpailukalenteri.

De tävlande anmäler själv sitt deltagande via kilpailukalenteri och betalar deltagaravgiften själva enligt de anvisningar som finns för respektive tävling. Efteråt kan man sedan söka ut ersättning från friidrottssektionen som betalar ut ersättningarna tre gånger per år, i början på Juni, i början på september och innan utgången på kalenderåret.

För att få ersättning skall du fylla i det här Google-formuläret (kräver Google konto) eller skriva ut och fylla i den här blanketten. Du skall bifoga kvitto över erlagd avgift, antingen nätbankskvitto eller annat kvitto. Om du bifogar kvittot i Google formuläret skall kvittot vara i pdf-format eller vanligt bildformat, jpg, png eller liknanade.