Ersättning för tävlingsavgift

Deltagande i DM, SFIM eller FM betalas alltid för medlemmar i Malax IF med friidrottslicens.

För de som betalt säsongavgiften till Malax IF friidrott betalas även allt annat tävlingsdeltagande utomhus inom friidrotten och som finns uppräknat i kilpailukalenteri. Observera att Malax IF friidrott inte ersätter deltagande i inomhustävlingar med undantag för FM.

De tävlande anmäler själv sitt deltagande via kilpailukalenteri och betalar deltagaravgiften själva enligt de anvisningar som finns för respektive tävling. Efteråt kan man sedan söka ut ersättning från friidrottssektionen som betalar ut ersättningarna i slutet av säsongen.

För att få ersättning skall du fylla i den här blnketten Du skall bifoga kvitto över erlagd avgift, antingen nätbankskvitto eller annat kvitto.