Suomisport

Suomisport logo

Suomisport, som upprätthålls av Finlands olympiska kommitté används för att registrera medlemmar, skaffa licenser och försäkringar, organisera evenemang samt träningar, sköta information, sköta fakturering och mycket mer. Vi uppmanar alla som är med i Malax IF friidrott att genast ta i bruk Suomisport och registrera er, samt era barn där.

Tack vare Suomisport behöver vi inte hantera era personuppgifter och på flera olika ställen vilket ökar säkerheten och det är ni själva som bestämmer om vilka uppgifter som ni delar med er.

Läs mer på Suomisports hemsida: https://info.suomisport.fi/sv/

Vad ändrar?

Tidigare har vi funktionärer inom friidrottssektionen (kassören Kenneth) skött om att alla har försäkring/licens. Till detta har vi först samlat in uppgifter av er via ett anmälningsformulär, sen har vi manuellt överfört alla uppgifter till ett licenssystem och sen betalat alla avgifter. Efter detta har vi skapat whatsappgrupper och nimenhuutogrupper för att organisera verksamheten.

Framöver är då tanken att ni själva för in uppgifter i Suomisport (som från och med hösten tagits i bruk av friidrottsförbundet) och sköter betalningen av licensen/försäkringen.

Tack vare detta så slipper vi föreningsfunktionärer lägga ner tiotals timmar arbetstid på att organisera allt detta. Dessutom är uppgifterna med största sannolikhet rätt från början då ni själva har kontroll över uppgifterna och vi slipper där att i efterhand korrigera.

Vi kan framöver småningom skippa nimenhuuto och troligtvis också whatsappgrupperna väldigt snart och sköta all informationsgång via Suomisport. Det är ett tidsdrygt arbete att skillt upprätthålla dessa system och behöva föra in uppgifter för hand.

Hur skall jag ta i bruk Suomisport?

Logga in till tjänsten på www.suomisport.fi vid punkten ”Logga in” och ladda ned Suomisports mobilapplikation från din applikationsbutik, och logga in.

En banner med texten Download on the App Store
En banner med texten Geit it on Google Play

Beställ inloggningskoden till antingen din telefon eller din e-post. Om du anger ditt telefonnummer, vänligen ge ett nummer som kan ta emot textmeddelanden.

Efter att du beställt koden får du ett svarsmeddelande med en fyrsiffrig inloggningskod. Inloggningskoden kan användas bara en gång och den är giltig i tio minuter. Skriv koden du fått i nummerfältet på skärmen. 

Skapa först ett Sportkonto till dig själv som vårdnadshavare efter att du matat in koden och loggat in i tjänsten. Följande personuppgifter krävs för ditt Sportkonto: språk, namn, personbeteckning, nationalitet, telefonnummer, e-postadress, adress och land. 

Det tar några minuter att skapa kontot och uppgifterna behöver matas in bara en gång.

Du kommer i fortsättningen in på ditt Sportkonto genom att skicka dig själv en inloggningskod (inget lösenord behövs) eller genom att använda den smidiga mobilapplikationen.

Efter detta kan du skapa ditt/dina barn ett konto och tillägga barnets/barnens konto till ditt eget genom att trycka på knappen ”Lägg till ett barn”.

Skaffa friidrottsförsäkring och licens

Tidigare år har föreningen skaffat försäkringen/licenserna och betalat för dem och sen fakturerat för dessa genom säsongavgiften. I fortsättningen skaffar alla försäkringen/licensen själv och vi sänker i vår tur säsongavgiften med lika stor summa.

Då du skapat konton för dig själv och barnet/barnen så går du in och köper en försäkring/licens till dessa under punkten ”Gör inköp” och gör sen följande saker:

  • Licens/spelpass; eller licens/spelpass med försäkring
  • Välj sen vem du köper till
  • Välj gren: Yleisurheilu – Suomen Urheiluliitto ry
  • Välj licens/spelpass som finns
  • Välj förening: Malax IF
  • Välj försäkringsskyddet
  • Gå vidare till betalning och betala