Domarutbildning

Spelledarutbildning, Steg 1 (för 2010 födda eller äldre)

Spelledarutbildningen som hör till ”Kaikki Pelaa”-programmet arrangeras för ungdomar.
Utbildningen förbereder dig att vara spelledare i matcher för barn i åldern 6-11 år.
Samtidigt för kursen deltagarna närmare domarverksamheten genom att lära ut fotbollsregler och praktiska saker i rollen som rättsskipare. Många fortsätter följande år på domarnas grundutbildning. Som spelledare följer du med från första parkett när framtidens fotbollsspelare tar sina första beröringar och styr barnen i början av deras nya hobby.

Spelledarutbildningen ordnas av Malax IF om intresserade finns. Anmälan längre ner.
Vid frågor kan ni kontakta oss per e-post: utbildning@malaxif.fi

Mera info på bollförbundets sidor.


Grundutbildning, Steg 2

Fotbolldomarnas karriär startar med grundutbildning. Utbildningen leder in deltagarna på fotbollsreglerna som är enkla, men samtidigt mångformiga – precis som spelet självt.

Utbildningen består av följande delar: självstudier, distansstudier och närstudier där man lär sig reglerna och tolkningen av dessa, planskolning där man går genom situatuationer i praktiken samt en testmatch där man agerar domare i en riktig match under vägledning av en mera erfaren domare.

Utbildningarna arrangeras av Bollförbundets regioner och till dessa kan personer intresserade av fotboll och domarverksamhet och som under året fyller 15 år eller är äldre anmäla sig till sin förening. 

Under våren ordnas följande närstudier:

Lördag 13.4, klo 10:00-18:00 Vasa, Lemonsoft Stadium
Lördag 27.4, klo 10:00-18:00 Närpes Hotell Red & Green

Länk till självstudier

Mera info på bollförbundets sidor.

Vid frågor kan ni kontakta oss per e-post: utbildning@malaxif.fi