Flickor 2011-12

Välkommen till F1112 lagets sida!

Kontakt:
Lagledare Ann-Sofi Källund
E-post: ann-sofie.kallund@netikka.fi
Tfn. 044 – 339 6341