Kontaktuppgifter

Friidrottssektionens styrelse i Malax IF

Mikael Appel – ordförande o träningsansvarig – mikael.appel(ät)me.com
Jenny Nyfors – sekreterare – jenny.nyfors(ät)gmail.com
Kenneth Asp – kassör – kenneth.asp(ät)bob.fi
Anu Lundfors – knatteansvarig – anu.lundfors(ät)hotmail.com
Annica Björndahl
Ann-Louise Karls
Johanna Becker
Jonna Nordström
Kent Söderlund
Kristoffer Nordström
Maria Fogde

Tränare som inte sitter med i styrelsen

Jennifer Söderlund
Mikael Asp
Venla Appel – ansvarig för småstjärnorna – venla.appel(ät)icloud.com