Familjefotboll


Familjefotboll för barn i åldern 3–5 år och deras föräldrar (eller en annan för barnet trygg vuxen). Man behöver inte ha någon fotbollserfarenhet för att delta utan alla är välkomna som vill ha en träningsaktivitet tillsammans med sitt barn. Familjefotboll är ett koncept utarbetat av Finlands Bollförbund med Volkswagen som samarbetspartner.

Familjefotbollens ledord är rörelseglädje! Vi tränar både med och utan boll och fokus ligger på att träna de motoriska färdigheterna som balans och koordination på ett roligt sätt. Dessutom får den deltagande föräldern också ett bra träningspass.

  • Vi rekommenderar en vuxen per barn och den vuxna tränar alltid tillsammans med barnet 
  • Kontrollera med ert försäkringsbolag så att ni har en giltig försäkring i kraft som täcker.  
  • Till tillfällena behöver man bara ha med drickaflaska och lämpliga skor och kläder.  
  • Alla anmälda kommer att få ett e-post innan start med mera praktisk information. 


Vi träffas på söndagar kl. 15-15.45 på Mogårdsplan med start 16.6 och totalt 8 träffar under sommaren med en sommarpaus i juli. Begränsat antal platser. Anmäl dig via formuläret nedan senast söndagen 9.6.

Har du möjlighet att fungera som ledare? För att få verksamheten att rulla behöver vi fler hjälpledare. Som hjälpledare blir du tillsatt i en whatsapp grupp och får information om hur träningarna ska se ut och vilket material som finns att tillgå. I whatsapp gruppen kommer man överens om vilka som drar veckans träning och planerar programmet. Planeringen tar inte mycket tid utan Bollförbundet har färdigt material som kan användas. Du kan delta med ditt barn även fast du är hjälpledare.

Kontaktperson: Jennifer Dahlgren – jennifer.dahlgren@malaxif.fi