Orienteringens historia i Malax

Orienteringens första år gick utvecklingen långsamt framåt dels på grund av att kartor saknades. Men den 1 september 1957 var en stor dag för orienterarna när föreningen stod som värd för distriktsmästerskapen och tävlingsplatsen var Bofjärden i Petalax.

Intresset ökade och 1960 blev det år som orienterarna började aktivera sig. De deltog i sex nationella tävlingar, 4 distriktsmästerskap samt ett distriktsmästerskap i budkavle. Dessutom höll föreningen 7 träningstävlingar för 177 deltagare. 1962 minskade antalet deltagare men resultaten blev bättre och det var juniorerna som klarade sig bäst. 1973 inleddes samarbetet med Petalax och Korsnäs vilket betyder att sektionen fick större trupp av aktiva och ledare. Året därpå var ett väldigt händelserikt år för sektionen då tillgången till tidsenliga kartor gjorde att Malax IF fick stå som arrangörer för flera viktiga tävlingar.

Efter 1975 har orienterarna haft en bra verksamhet och deltagit i DM-, FSOM- och FM- tävlingar och årligen deltagit i Jukolakaveln.