Principer för ersättningar

Säsongen 2023 gäller följande:

– Sektion betalar tävlingsavgiften för alla tävlingar i Finland

– Sektion betalar tävlingslicensen för de aktiva, för juniorer betalas även vid behov försäkringen. Äldre än 20 år betalar försäkringen själv!

– Sektion bekostar egna läger för juniorerna, även FSO-lägret i Raseborg, övriga läger enligt skilt övervägande (t.ex. orienteringens- skolläger för åk 7-9). Även bussresan till FSO-lägret står sektion för.

– Sektion betalar deltagaravgiften och tältavgiften för Jukola och Venlakavlen. Transporten till tävlingen bekostar deltagarna själva.

– Resor till DM, FSOM och FM enligt reseersättning 0,15 € / km, OM resan ena vägen är över 50 km. Övernattning för tävlande ersätts för FM. Använd reseräkning (länk längst ner på sidan).

– Ingen säsongsavgift uppbärs.

Reseräkning excel, Reseräkning pdf

Alla ekonomihandlingar (reseräkningar osv) och frågor om ersättningar eller anmälan till tävlingar:

Sektionens kassör, Anna Nikus, anna.nikus@bob.fi, 050-547 5396