Kallelse till Malax IFs års-/vårmöte 7 juni 2020

Malax IF r.f. kommer att hålla års-/vårmöte söndagen den 7 juni 2020 kl. 18:30 vid Åminne Camping. Vi får hoppas att det inte kommer nya Covid-19 restriktioner som påverkar dylika sammankomster.

På års-/vårmötet behandlas 2019-års verksamhetsberättelser, bokslut och andra intressanta ärenden som berör vår förening.

Alla föreningens medlemmar är varmt välkomna!

Kategorier:
Allmänt