Uppdaterad kallelse till MALAX IF höstmöte 1.12.2021

Malax IF håller stadgeenligt höstmöte onsdag 1.12.2021 kl 18:30 i Sportstugan i Pixne.

Utöver stadgeenliga ärenden behandlar vi en ändring till paragraf 7 Styrelsens mandattid samt paragraf 9 Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning där vi föreslår att ändra räkenskapsperioden från kalenderåret till 1.10-30.9.

På mötet behandlas också verksamhetsplaner och budgeter för 2022. En ny styrelse skall  väljas.

Alla medlemmar i föreningen är hjärtligt välkomna. Kom med och diskutera verksamheten under det kommande året!

Kategorier:
Allmänt