DM I LANDSVÄGSLÖPNING

ÖID mästerskapen i landsvägslöpning arrangeras av Malax IF och IF Fyren lördagen den 9.4.2022 vid Yttermalax skola i Malax, adress: Malax kyrktået 5

Resultat

Slutliga resultat i Webscorer

Anmälan

Anmälan är stängd.

Efteranmälan

Efteranmälan på tävlingsplatsen senast kl 12.00. För efteranmälan debiteras dubbla tävlingsavgiften, dvs. 12€ för juniorer upp till 15 år och 16€ för övriga klasser.

Banor (uppdaterade 5.4.)

10 km
10 km är samma rutt som 6 km men med en extra länk på 4 km i rutten.

6 km

4 km

2 km

1 km

Tävlingskansli och bekräftning

Bekräftning görs i tävlingskansliet i Yttermalax skola (se karta nedan). Bekräftning görs senast 1 timme före egen grens start, för grenar som inleder tävlingen gäller 30 minuter. Alla tävlande använder nummerväst som returneras vid målgång. För oreturnerad nummerväst faktureras 50€. Ifall man bryter loppet tar man genast av sig nummervästen och returnerar den till närmaste funktionär.

Tidsschema

13.00 – 1 km – P9 & P10
13.15 – 1 km – F9 & F10
13.30 – 4 km – Alla
13.33 – 2 km – Alla
13.55 – 10 km och 6 km – Alla

Parkering

Parkering invid Kyrkan och församlingshemmet. Skolans parkering är stängd under tävlingen eftersom parkeringen delvis fungerar som tävlingscentrum.

områdeskarta för landsvägs dm

Omklädningsrum

Omklädningsrum, dusch och wc för både damer och herrar finns i Yttermalax skola. Ingång till omklädningsrummen från skolbyggnadens norra sida (kortsidan mot Malax å). Lämna löpskorna/ytterskorna i korridoren utanför omklädningsrummet.

Prisutdelning

Prisutdelning på innergården vid Yttermalax skola. Tre bästa i varje klass får pris. Prisutdelningen hålls efter målgång genast då resultaten för klassen är klara.

Servering

På tävlingsplatsen finns servering med trip, kaffe + moccarutor samt grillkorv

Första hjälp

Först hjälp personal finns på plats vid tävlingscentret under tävlingarna. I nödfall ring 112, adress: Malax Kyrktået 5 – Yttermalax skola.

Organisation och kontaktuppgifter

Tävlingsledare: Mikael Appel – 050 518 5140
Tävlingskansli: Venla Appel – 050 593 3209
Banansvarig: Kenneth Asp – 040 579 3042
Tidtagning: Christoffer Nordström
Första hjälp: Annica Björndahl