Ärevarvet 2021

Ärevarvet i Malax ordnas den 26.8.2021 kl 18.00 för kometerna och småstjärnorna ch klockan 19.15 för knattar, juniorer och övriga löpare vid friidrottsområdet i Pixne. Kometerna och småstjärnorna kom på plats med listorna senast 17.45 och övriga kom på plats senast 18.50 med listorna.

Till följd av coronarestriktionerna delar vi på oss i ovan nämnda löpgrupper för att inte bli för många samtidigt på plats. Vi ger noggrannare instruktioner på plats.

Ärevarvet som nu ordnas för 40:e gången är en penninginsamling som ordnas av Friidrottsförbundet tillsammans med dess medlemsföreningar. Genom insamlingen samlar man in medel för barn och ungas friidrottsverksamhet i föreningarna, i distrikten och friidrottsförbundet. Största deläreen av de insamlade medlen går direkt till förening och dess verksamhet, en liten del går till distriktet och friidrottsförbundet.

Vem som helst får delta i Ärevarvet där man under 60 minuter springer, går eller lunkar runt en sportplan så många varv man hinner.

Den som deltar i ärevervet samlar in sponsorer, som sedan betalar avgiften som de lovat sponsorera. Det finns ingen övre gräns för hur många sponsorer man kan skaffa.

Sponsoren får senare en faktura, antingen per post eller e-post. Vårt önskemål är att alla sponsorer som har e-post skall använda den, eftersom föreningen själv måste sköta faktureringen.Observera att det inte är tillåtet att ta emot kontant betalning.

Insamlingen utförs med insamlingslistor. Sponsorernas adress och e-post skall skrivas tydligt på insamlingslistorna. Eftersom det är föreningen som sköter faktureringen så önskar vi att vi kan fakturera så många som möjligt per e-post.

Rekommenderad minimisumma för engångsbetalning är 15€ eller 1€/varv. För varvbetalning är minimisumman dock alltid minst 15€.

Malax IF uppmuntrar även föräldrar och vuxna att delta aktivt i ärevarvet som är ett av de viktigaste inkomstkällorna för föreningen.

På Ärevarvets hemsidor kan ni läsa mer detaljerat om evenemanget.
Insamlingslistor kan ni själv printa ut här, eller så kan ni fråga efter dem på träningar av tränarna.

Alla som deltar i ärevarvet belönas med en medalj och ett överraskningspris.

Kategorier:
Allmänt Friidrott