Ärevarvet 2019

Ärearvet i Malax ordnas den 30.5.2019 kl 18.30 i Pixne. Kom på plats senast 18.00 med dina insamlingslistor!

Ärevarvet som nu ordnas för 38:e gången är en penninginsamling som ordnas av Friidrottsförbundet tillsammans med dess medlemsföreningar. Genom insamlingen samlar man in medel för friidrottsverksamhet i föreningarna, i distrikten och friidrottsförbundet. Största delen av de insamlade medlen går direkt till förening och dess verksamhet, en liten del går till distriktet och friidrottsförbundet.

Vem som helst får delta i Ärevarvet där man under 60 minuter springer, går eller lunkar runt en sportplan så många varv man hinner.

Den som deltar i ärevervet samlar in sponsorer, som sedan betalar avgiften som de lovat sponsorera. Det finns ingen övre gräns för hur många sponsorer man kan skaffa.

Sponsoren får senare en faktura, antingen per post eller e-post. Vårt önskemål är att alla sponsorer som har e-post skall använda den, eftersom föreningen själv måste sköta faktureringen.Observera att det inte är tillåtet att ta emot kontant betalning.

Insamlingen utförs med insamlingslistor. Sponsorernas adress och e-post skall skrivas tydligt på insamlingslistorna. Eftersom det är föreningen som sköter faktureringen så önskar vi att vi kan fakturera så många som möjligt per e-post.

Minimisumma för engångsbetalning är 15€ eller 1€/varv. För varvbetalning är minimisumman dock alltid minst 15€.

Malax IF uppmuntrar även föräldrar och vuxna att delta aktivt i ärevarvet som är ett av de viktigaste inkomstkällorna för föreningen.

Om du samlar in sponsorpengar för
– 100€ – får du 20€ rabatt på säsongavgiften
– 200€ – får du 40€ rabatt på säsongavgiften
– 250€ – Säsongavgiften gratis!

På Ärevarvets hemsidor kan ni läsa mer detaljerat om evenemanget.
Insamlingslistor kan ni själv printa ut här, eller så kan ni fråga efter dem på träningar av tränarna. Listor finns också att hämta hos Anu, Venla, Ann-Louise och Kenneth.

Kategorier:
Allmänt Friidrott