Funktionärer ÖIDM

Tävlingsledare
Hannu Riiki – tel. 045 885 5059
TD – Teknisk Delegat
Sten-Ole Lund
Assisterande TD
Jim Snickars

Tävlingskansli
Tävlingssekreterare Charlott Glasberg – tel. 050 496 6129

Speaker
Kim Back
Fredrik Kullberg

Tidtagning
Mikael Appel
Niklas Enlund
Tomi Kinnunen
Jouni Strömblad

Resultatservice
Jens Nyby

Start
Krister Lundfors

Kansli – Tävlingsnumror
Johanna Långkvist
Evelina Långkvist

Trafik & Parkering
Andre Back

Servering – Lördag
Jaana Aspholm
Nina Dahl-Tallgren
Petra Asp
Mari-Sofi Herlin

Servering – Söndag
Annika Långgård
Johanna Becker
Pia Asp
Anu Lundfors
Jaana Aspholm

Prisutdelning
Marina Hyöty
Mikko Ollikainen

Skidövervakare
Thomas Sjöstrand
Emil Nyby

Spårmärkning
Mikael Asp

Första Hjälp
Ulrika Lundegård

Insamling av tävlingsnummer i mål
Elina Hyöty
Wilma Back

Förvarning
Jan-Fredrik Svenns