Malax IF Höstmöte 30.11.2020

Malax IF håller ett stadgeenligt höstmöte måndag 30.11.2020 kl 18:30 i Sportstugan i Pixne. På mötet behandlas bland annat verksamhetsplaner och budget för 2021. En ny styrelse skall också väljas för 2021. Alla medlemmar i föreningen är hjärtligt välkomna. Kom gärna med och diskutera verksamheten under det kommande året!

Under mötet följer vi de gällande anvisningar relaterade till Covid-19 pandemin!

Malax IF Styrelse

Kategorier:
Allmänt