Kvartersorienteringen 11.10 Inställd!

Bästa orienterare / orienteringsvänner,

P.g.a det nu rådande coronaläget i regionen, med coronafall också i Malax, har vi beslutat att inte ordna kvartersorienteringen i Åminne nu imorron, söndag 11.10.
Vi tackar för den gångna säsongen och återkommer till en ny säsong våren 2021, förhoppningsvis i ett sgs. coronafritt Finland.

Håll er friska och träna inför nästa säsong! Naturen är fortsättningsvis den säkraste ”idrottsplatsen”.

Med vänlig hälsning
Malax if orientering

Kategorier:
Allmänt Orientering