Kvartersorientering vinter 2022

Kvartersorientering ordnas under vintern i samarbete med närregionens föreningar måndagar 18.00-18.30.

Gå in på Femmans sida för mera information: