Småstjärnorna

Uppdaterad 17.5.2021

Småstjärnorna är friidrottens yngsta träningsgrupp, med barn födda 2014-2015. Friidrottsgrenarna löpning, hopp och kast varvas med mycket lek och trevlig samvaro. Tanken är att träna upp barnens grundmotorik och skapa förutsättningar för framtida idrottande, motion och rörelse.

För de allra minsta i gruppen är föräldrarnas närvaro tillåten och många gånger även önskvärd, speciellt under de första gångerna barnet deltar i verksamheten.

Träningar

Gruppen tränar på torsdagar klockan 18.30 – 19.30 i Pixne.

Venla Appel och Sarah Skinner-Tuuf är huvudansvarig för gruppens träningar och drar dessa tillsammans med några andra tränare, vilka varierar lite från gång till annan.

Deltagaravgift

För att delta i våra friidrottsträningar betalar man en säsongavgift(årsavgift) som år 2021 är 50€. För den avgiften får man delta i all verksamhet som Malax IFs friidrottssektion ordnar, bland annat träningar, tävlingar, läger osv.

Om man är osäker på om friidrott är något man gillar så har man möjlighet att komma och prova på våra träningar två gånger gratis.

Klubbtävlingar

Några gånger per sommar ordnar vi egna klubbtävlingar. Man tävlar i första hand inte mot andra utan mot sig själv. Klubbtävlingar är en form av övning i en trygg miljö inför möjliga framtida större tävlingar som exempelvis stafettkarnevalen eller distriktstävlingar. Alla som deltar får pris.