JUNIORGRUPPEN

Till juniorerna hör 2009 och tidigare födda barn och ungdomar. Vi tränar oftast i Pixnehallen och Botniahallen under vinterhalvåret och flyttar ut på friidrottsområdet i Pixne genast snön smält.

Träningar

Från och med Maj månad har juniorerna två ledda träningar per vecka, på torsdag kvällar och på söndag kvällar. Noggrannare klockslag och program dyker upp inom kort.

Träningar i Mars – April

ÖID ordnar grengruppsträningar i Botnihallen flera kvällar i veckan och det är fritt fram att delta i dessa. Kolla in ÖIDs hemsidor eller ta kontakt med Mikael Appel för närmare information.

Tränare

Som tränare för juniorgruppen under säsongen 2018-2019 har vi följande:

  • Annica Björndahl
  • Anu Lundfors
  • Cecilia Granlund
  • Jennifer Söderlund
  • Jonna Nordström
  • Kenneth Asp
  • Mikael Appel
  • Mikael Asp
  • Nathalie Nystrand
  • Venla Appel