JUNIORGRUPPEN

Till juniorerna hör 2009 och tidigare födda barn och ungdomar. Vi tränar oftast i Pixnehallen och Botniahallen under vinterhalvåret och flyttar ut på friidrottsområdet i Pixne genast snön smält.

Träningar

Juniorgruppen tränar två gånger i veckan vid Pixnerakan
– Torsdagar kl. 18.30 – 20.00
– Söndagar kl. 18.30 – 20.00

Förutom dessa träningar finns det möjlighet att delta i ÖID:s grengruppsträningar och träningar som hör till föreningssamarbetet i området.

Tränare

Som tränare för juniorgruppen under säsongen 2018-2019 har vi följande:

  • Annica Björndahl
  • Anu Lundfors
  • Cecilia Granlund
  • Jennifer Söderlund
  • Jonna Nordström
  • Kenneth Asp
  • Mikael Appel
  • Mikael Asp
  • Nathalie Nystrand
  • Venla Appel