Flickor 2008-09

Välkommen till F0809 lagets sida!

Kontakt:
Lagledare Karolina Sunabacka
E-post: lotta. sandqvist@nimetech.fi
Tfn. 050 – 326 7567